October 12

Ezekre kell vigyázni a 1494 számú reklámadó bevallás kitöltésénél Gyakorlati kitöltési útmutató

sample-blog-pictureSzeptember 20-án kellene, de mivel az éppen szombatra esik, ezért csak 22-én kell beadni az első reklámadó bevallást azoknak, akik reklám megrendelőjeként nem rendelkeznek a partner olyan, előírt tartalmú nyilatkozatával, amely felmentené őket a reklámadó bevallási- és befizetési kötelezettségük alól. A bevallás főoldalának azonosításra vonatkozó, (B) jelű részét a NAV-bevallásoknál megszokott módon kell értelemszerűen kitölteni. A (C) jelű részben a bevallási időszak a megrendelőként keletkezett bevallási kötelezettségnél mindig csak egy-egy egész hónap lehet, kivéve a hónap közi kezdés, egyéni vállalkozóknál a szüneteltetés hónap közi megszűnésének eseteit. Kivéve továbbá a 2014. augusztus hónapot, amikor is a törvény a hónap közepén, azaz 15-én lépett hatályba, vagyis a szeptemberi bevallás kezdőnapja nem lehet korábbi 15-énél. A vonatkozó NAV állásfoglalás
http://www.nav.gov.hu/data/cms339918/66._Informacios_fuzet___A_reklamado…

October 12

A behajtási költségátalány és a minimum a jegybanki alapkamat+8% késedelmi pótléknak az új Ptk. általi kötelezően előírt alkalmazásáról

A 2014. március 15-én életbe lépett 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:155.§ szerint az egymás között fizetési késedelembe esett vállalkozások kötelesek az adott félév első napján érvényes jegybanki alapkamat + 8 százalékpont értékű késedelmi pótlékot (kamatot), valamint ezen túl, a késedelem mértékétől függetlenül (tehát akár egyetlen nap után is) minimum 40 eurós behajtási költségátalányt felszámítani. Az idézett törvény szerint minden, a fentiektől eltérő „szerződési kikötés” semmis.

RÉGI ÚJABB 1 2 4 5