December 3

VÉGE A MEGRENDELŐK REKLÁMADÓJÁNAK?

Január elsejétől lényegében bárki mentesülhet a külföldi cégeknél, pl. a Google-nál és a Facebooknál közzétett hirdetései után megrendelőként fizetendő reklámadó adól – immár összeghatár nélkül. Ráadásul a társasági adó alapját sem kell ilyen esetben megemelni az értékével.

A november 26-án megjelent Magyar Közlöny

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14161.pdf

2014. évi 161. számának 16053-54. oldalán található a Reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény módosításáról megjelent, és 2015. január elsején hatályba lépő törvény szövege, amelynek a legtöbbeket érintő szakasza minden bizonnyal a megrendelőként adóalannyá válókra vonatkozó rész.

A új rendelkezés ugyanis már nemcsak a reklám közzétételét havi 2,5 millió forintnál nem nagyobb összegért megrendelőket menti fel az adó megfizetése alól, amennyiben azok nem rendelkeznek a közzétevő adóalanyiságot magára vállaló nyilatkozatával, de további, igaz némi plusz adminisztrációval járó feltételek teljesítése esetén lényegében bárki mást is. Az új szabály szerint felmentést kap az adófizetés alól az a megrendelő is, aki hitelt érdemlően igazolni tudja, hogy az előírt nyilatkozat kiadását kérte, de azt a reklám közzétéléről szóló számla kézhezvételétől számított tíz napon belül nem kapta meg, valamint aki e tényt, illetve a nyilatkozat kiadását elmulasztó vállakozás nevét, számlájának összegét az adóhatóságnak bejelentette.

Magyarul, ha valaki a reklámadós nyilatkozat kiadására nem hajlandó külföldinek ad megbízást hirdetés közzétételére, összeghatártól függetlenül mentesül a havi 2,5 millió forintos összeg fölötti rész után fizetendő 20%-os reklámadó megfizetése alól, amennyiben igazolható módon, mondjuk tértivevénnyel feladott levélben azt nyilatkozattételre felszólította, ám nevezett számlájának átvételét követő tíz napon belül azt mégsem kapta meg. Valamint, és ez talán a legfontosabb, minderről, tehát a reklám közzétevőjének személyéről, a neki utalandó összegről, nyilván majd egy erre a célra rendszeresített nyomtatványon, értesíti a NAV-ot.

Jó hír még, hogy jövőre a társasági adó alapját sem kell megemelniük azoknak, akik évi harminc millió forintot meg nem haladó összegű hirdetés megrendelése miatt válnak, válnának a reklámadó alanyává, illetve akik az egy bekezdéssel feljebb leírt okokból mentesülnek a reklámadó fizetése alól.

A hazai hirdetők, és itthoni megrendelőik dolgát egyszerűsíti az az új rendelkezés, amely szerint aki – megfelelő feltételek megléte esetén – kezdeményezésére felvételt nyer a NAV honlapján majd elérhető, a reklámadó alanyait felsoroló nyilvántartásba, attól jövőre már nem lesz szükséges az előírt nyilatkozat beszerzése.